Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 236 - 08012 Barcelona

93 218 82 69 - hostaleria@vedruna.cat

FP Dual

 DUAL: aprendre treballant, treballar aprenent

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual implica augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional  i les empreses, dins el procés formatiu de l’alumnat.
Des de fa temps moltes empreses han defensat la necessitat de recuperar el model laboral de l’aprenent. Aquest model de col·laboració entre empresa i centre de formació professional permet recuperar aquesta figura amb molts avantatges i valor afegit, ja que l’alumne s’incorpora al treball amb un bagatge de coneixements adquirits, que abans no tenia, directament relacionats amb el perfil professional de l’empresa.